O bibliografii w wersji elektronicznej

W 80 rocznicę szkolnictwa morskiego w Polsce wydajemy na CD-ROM-ie bibliografię dorobku naukowego pracowników Szkoły Morskiej w Tczewie, Państwowej Szkoły Morskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni za lata 1920-2000.

Bibliografia składa się z dwóch części.

W pierwszej zawarta jest "Bibliografia" za okres 1920-1994 opracowana przez Marię Babnis i Jana Kazimierza Sawickiego opublikowana drukiem w 1995 roku. Druga część zawiera dorobek naukowy pracowników WSM za lata 1995-2000.

Obecna edycja "Bibliografii" ukazuje się jako wersja 2000.1. W przyszłości ukazywać się będą kolejne wersje aktualizowanej na bieżąco "Bibliografii".

Podstawą opracowania "Bibliografii" były zasady przyjęte przez autorów wersji drukowanej w 1995 r.

Materiał do bibliografii zebrano na podstawie:

Bibliografia prezentuje tylko tę część dorobku Szkoły, który został opublikowany.

Bibliografię opracowano w układzie alfabetycznym autorów.

Opisy bibliograficzne redagowano z autopsji, stosując przepisy norm:

Do bibliografii załączono:

Pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim pracownikom, którzy w ramach współpracy z Biblioteką dostarczyli wykazy swoich prac. Uzyskane od autorów dane warunkują kompletność bibliografii. Prace nie uwzględnione w tej "Bibliografii" będą zamieszczone w następnej edycji.

Życzymy przyjemnego używania Bibliografii 1920-2000 w wersji 2000.1

Powrót do strony startowej